პრესის ვარჯიში დასასრულისთვის
2019-06-01 07:33:52

პრესის ვარჯიში დასასრულისთვის

პრესის კუნთების 6 კუბიკი მთლიანი სხეულის ყველა კუნთს ლამაზად წარმოაჩენს. გააკეთე ვარჯიშის ბოლოს ქვემოთ მოცემული მოქმედებანი და აიხდენთ სურვილებს.

სურვილი ყველას გვაქვს გვქონდეს პრტყელი მუცელი გამოკვეთილი პრესის კუნთები. მაგრამ ბევრი ამ კუნთების ვარჯიშებს სერიოზულად, გააზრებულად არ უდგება.

თუ გვინდა ლამაზი პრესი გვქონდეს ამისთვის საჭიროა ინტენსიური ვარჯიშები ვაკეთოთ, სხვა კუნთების მსგავსად მაგალითად როგორც მკერდს ან ხელებს ვავარჯიშებთ. მიზნების მიღწევაში კი დაგეხმარებთ ქვემოთ მოცემულ ვარჯიშებთ თუ გავაკეთებთ ვარჯიშის დასრულებისას. 

Beginners can do the first exercise on its own and then the last two as a superset. Advanced athletes should do all three as a triset. Rest 45-60 seconds before you go again. Perform all three exercises four times.

The Ultimate Ab Finisher
1
Rope Crunch
4 მისვლა, 25 გამეორება
2
Flat Bench Lying Leg Raise
4 მისვლა, 25 გამეორება
3
Side Bridge
4 მისვლა, 25 წამი (ერთ მხარეს გაჩერება )

Technique Tips

Rope Crunch

The weight on the rope should be light because it's the contraction at the end of the rep that makes this exercise more meaningful. It's tempting to let your arms to do the work as you approach failure, but don't do it. Once you get in position, your arms shouldn't move at all.

Start and end the movement with the midsection, squeezing your glutes and keeping your hips stationary to maintain the focus on your abs, not your hip flexors. Concentrate on pulling your bellybutton in and contracting your abdominals to make the rest of your upper body go forward. Exhale as you crunch, and keep your abs engaged as you slowly go back up. Controlling your speed is an important part of targeting the correct muscles.

Lying Leg Raise

You don't need to go very far to do this exercise—just use a nearby bench or even the floor. With leg raises, you may need to bend your knees slightly to get the full range of motion required to target your abs. Pay attention to your hip flexors and make sure they aren't doing the majority of the work.

Lying Leg Raise

Raise your head and shoulders slightly to activate the abs and get a greater ab contraction with less hip recruitment. If you're on a bench, hold on to the sides to help stabilize your body. Raise your legs to a 90-degree angle, lifting your hips at the end for extra emphasis, and then lower slowly. Try to keep your feet from touching the floor at the end of the rep, which will keep tension on the abs since they won't get a chance to fully relax.

Side Plank

Side planks are growing in popularity because they target the part of your core that helps stabilize and define your waist. This exercise doesn't require a lot of big movement and targets several muscle groups at once, making it the perfect end to a hard workout. Just because you're not moving doesn't mean planks are easy. Holding up your entire body in an isometric contraction is challenging and will force every muscle in your core to work, keeping your abs strong and tight and giving your waist more definition.

Unlike side bends, side planks don't lead to muscle growth and an expanding waist. Use a mirror to help keep your body in the right position. That way your abs will be tight, and you'll get the most out of this simple but effective exercise. Hold each side for 25 seconds, and you're done with one round.

Platinum 100% Creatine, 400 Grams
Platinum 100% Creatine, 400 გრამი 80 პორცია
45 ლარი
 
9.5
დააკლიკე ფოტოზე 
Platinum Multivitamin, 90 Tablets
Platinum Multivitamin, 90 ტაბლეტი 30 პორცია
40 ლარი
 
9.1
და იხილავთ ვარცლად
9.4

კატეგორიები